1667734.jpg

Öinen katse pohjoiseen - ajatusterveiset tuhannen kilometrin päähän.