(Kuvassa olevan, tuntemattoman kirjoittajan tekstin kopioin netistä, ja heijastin sen valkokankaalle johdattamaan ajatukset illan teemaan.)

 

Tuleva ns. vanhuspalvelulaki  puhututti Tuusulan kunnantalolla eilisiltana yhdistyksemme järjestämässä teemaillassa. Lain valmisteluprosessista oli kertomassa kansanedustaja Raija Vahasalo. Vahasalo iloitsi vanhuspalvelulain tulemisesta, vaikka sen tarkka sisältö ei ihan vielä olekaan tiedossa. Lain valmistelu on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että ohjausryhmän raportti tuodaan tällä viikolla julkisuuteen, ja lakiesitys tulee eduskuntaan ensi syksynä. Kansalaisillakin on mahdollisuus kommentoida lakiluonnosta sen työstämisen aikana. Vanhuspalvelulaki tullee voimaan vuoden 2013 aikana.

Vahasalo kertoi, että tutustuminen Tanskan malliin, ja erityisesti muutama vuosi sitten tehty matka Tanskaan oli tehnyt häneen suuren vaikutuksen. Tanskan vanhuslain tuloksena ikäihmiset siirrettiin pois laitoksista, joko kotiin tai kodinomaisiin palveluyksiköihin. Yksilöä kunnioittavalla asenteella luotu palvelukokonaisuus ei lisännyt kustannuksia, ja asiakastyytyväisyys sekä työntekijöiden tyytyväisyys lisääntyivät huomattavasti. Hoitoideologiassa asenne olikin se ratkaisevin tekijä. Tanskan vanhuslaki sisältää myös arvopykälän.  Hyvä kohtelu, itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus elää arvokasta elämää kuuluvat myös ikäihmisille.

Tanskassa mallia kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta. Selvitystyöryhmä on kirjannut uusimpina vanhuspalveluiden toimenpide-ehdotuksina mm. vanhusten oikeuden ruoan tuoksuihin, raittiiseen ilmaan, lemmikkieläimiin, oman aikaisemman ammatin tuomien taitojen hyödyntämiseen, jne.

Vahasalon mielestä tanskalainen malli sopii myös suomalaiseen vanhustenhoitoon. Meillä laitoshoito on vielä yleistä, mutta yksilöä kunnioittava ja hänen toiveidensa mukainen vanhuusvuodet turvaava palvelutarjotin kotiin olisi mahdollista toteuttaa myös täällä meillä. Vireillä olevan vanhuspalvelulain tarkoituksena onkin uudistaa hoidon rakenteita ja sisältöä. Eri palvelut tuodaan kotiin tai kodinomaisiin asumisyksiköihin vanhusten luo, eikä heitä siirrellä paikasta toiseen hoidon ja palvelujen tarpeiden kasvaessa, kuten nyt ihan liian usein tapahtuu.

-----------------------------------

- Tähän ikäihmisiä arvostavaan suuntaukseen on helppo yhtyä. Raportti julkaistaan huomenaamulla klo 8.30.  Suoraa lähetystä raportin luovutuksesta voi seurata täältä: http://www.videonet.fi/stm/20120419/

http://www.stm.fi/tiedotteet/verkkouutinen/-/view/1793886